1

SINKRONO OTVARANJE
Ukoliko osjećaš da ti treba bolje razumijevanje situacije, tada koristi Sinkrono Otvaranje.To je prilika za spoznajom na dublji i još svjesniji način što tvoji duhovni, fizički, emotivni i mentalni nivoi indiciraju, sugeriraju ili se poput refleksije vračaju natrag u vezi teme koju istražuješ..
Miješaj karte koncentrirajući se na izabrano pitanje ili situaciju. Karte položi prema slijedećoj šabloni:

Karta 1
: Poruka koja dolazi sa tvoje duhovne razine.
Karta 2: Pomaže ti u razumijevanju teme sa fizičke i praktične točke.
Karta 3: Pokazuje svaku emotivnu reakciju ili punjenje, kao i vodstvo kako riješiti emotivnu razinu.
Karta 4: Objašnjava tvoj mentalni pristup, što je potrebno razumjeti, pojačati ili nadići u toj situaciji.
Karta 5: Ilustrira što je najbolje trenutno učiniti u vezi događaja oko tebe. Ova je karta sinergija svih tvojih aspekata i poziva te da se duboko uneseš u njeno značenje i u poruku koju ti pruža.
 
 

2

3

4

5