1

SYNKRONISITETSOPPLEGGET
Hvis du føler behov for å forstå bedre en gitt situasjon, kan du bruke synkronisitetsopplegget. Dette gir mulighet for å kjenne på en dypere og mer bevisst måte det dine åndelige, fysiske, emosjonelle og mentale nivåer indikerer, foreslår eller reflekterer tilbake til deg med hensyn til det emnet du utforsker.
Bland kortene mens du konsentrerer deg om spørsmålet eller situasjonen du har valgt.
Legg kortene i følgende mønster:

Kort 1:
Indikerer budskapet som kommer fra ditt åndelige nivå.
Kort 2: Hjelper deg til å forstå spørsmålet fra et fysisk og praktisk ståsted.
Kort 3: Viser emosjonell reaktivitet eller ladning, og gir veiledning i forhold til å takle det emosjonelle nivået.
Kort 4: Klargjør den mentale tilnærmingen din, det du må forstå, styrke eller overvinne i forhold til situasjonen.
Kort 5: Illustrerer hva som er det beste å gjøre i forhold til det som skjer rundt deg. Dette kortet er en synergi av alle dine aspekter og det er tilrådelig å reflektere grundig på kortets budskap.

 
 

2

3

4

5