1

OPPLEGG: STJERNEFALKEN
Dette opplegget kan brukes til å undersøke situasjonen i et generelt perspektiv. Det gir deg en bred oversikt som kan hjelpe deg til bedre å forstå hva som skjer eller som vil skje. Etter å ha blandet kortene, legger du dem i det nedenstående mønsteret:

Kort 1:
Din nåværende sinnstilstand. Hvem du tror du er, eller hvem du gjerne vil være.
Kort 2: Intensjonen din. Retningen som bør tas, eller det som hindrer deg i å ta den.
Kort 3: Det som er nødvendig for å støtte din nåværende intensjon, eller som svekker den.
Kort 4: Utfordringen som må overvinnes eller det som vil hjelpe deg til å overvinne hindringene.
Kort 5: De personlige egenskapene og indre styrkene som du kan stole på.
Kort 6: Det du trenger å forløse, eller å styrke, for å nå målet ditt.
Kort 7: Den praktiske handlingen som er nødvendig akkurat nå, eller det som blokkerer den.
Kort 8: Håpet, eller frykten, i øyeblikket.
Kort 9: Ditt forhold til andre; det du trenger å forstå eller endre for å bedre det.
Kort 10: Det mulige resultatet og den læren
situasjonen byr på for deg.

2

3

4

5

6

7

8

9

10