1

DE DUBBELE-VIERKANTSLEGGING
Deze legging word aangeraden in een situatie waarin je iets praktisch en tastbaars wil bouwen, creëren, organiseren of plannen. Het is bruikbaar als je wil weten wat er nodig is om een project uit te voeren of hoe je de diverse elementen kunt harmoniseren.

Kaart 1:
De bewuste keus en de verantwoordelijke handeling die gedaan moet worden.
Kaart 2: Hoe je je keus kan steunen en met doorzettingsvermogen en continuïteit kunt uitvoeren, of wat je tegenhoudt dit te doen.
Kaart 3: De nieuwe logica die je kan helpen in je groeiproces en transformatie, of wat je tegenhoudt.
Kaart 4: Wat nodig is om jou of de situatie te stabiliseren; of wat het instabiel maakt.
Kaart 5: De te nemen stap om jezelf of de situatie te vernieuwen of de beperkingen, conditionering of gewoonten te overwinnen.
Kaart 6: De nieuwe logica om innerlijke conflicten op te lossen of wat ze verscherpt.
Kaart 7: Twijfels en onzekerheden; of hoe je ze kunt overwinnen en de meer verhevene opstelling van de situatie te vinden.
Kaart 8: Het resultaat welke je aan de wereld kunt geven. Jouw mogelijke bijdrage aan de anderen.
 
 

2

3

4

5

6

7

8