1

DOBBELTFIRKANT-OPPLEGGET
Dette opplegget anbefales i situasjoner hvor du ønsker å bygge, skape, organisere eller planlegge noe praktisk og håndfast. Det er nyttig når du ønsker å se hva som trengs for å gjennomføre et prosjekt, eller for å samle ulike elementer til et større hele.

Kort 1:
Det bevisste valget og den ansvarlige handlingen som må foretas.
Kort 2: Hvordan støtte oppunder valget ditt og gjennomføre det med utholdenhet og vedvarenhet, eller hva som hindrer deg i å gjøre det.
Kort 3: Den nye logikken som kan hjelpe din vekstprosess og transformasjon, eller det som blokkerer denne.
Kort 4: Det som er nødvendig for å gjøre deg eller situasjonen mer stabil, eller det som gjør den ustabil.
Kort 5: Skrittet du må ta for å fornye deg selv eller situasjonen, eller begrensningene, betingelsene eller vanene som må utfordres.
Kort 6: Hvordan forene dine indre motsetninger og løse dine indre konflikter, eller også: Hva som forverrer dem.
Kort 7: Hva som utgjør tvil og usikkerhet, eller hvordan du kan overvinne disse og finne en høyere orden for situasjonen.
Kort 8: Resultatet du kan bringe til verden. Ditt mulige bidrag til andre.

 
 

2

3

4

5

6

7

8