1

SPIRALNO OTVARANJE
Ovo Otvaranje je korisno kada želiš razumjeti kako se kretati na harmoničan i sinkroni način u datoj situaciji.
 
Karta 1
: Lekcija naučena u prošlosti.
Karta 2: Lekcija koju sada učiš.
Karta 3: Lekcija koju ćeš učiti u budućnosti.
Karta 4: Što te može podržati ili može biti preprekom na tvom putu.
Karta 5: Što trebaš razumijeti ili promijeniti na svom putovanju.
Karta 6: Želje, nade i strahovi u ovom trenutku.
Karta 7: Izbor i akcija/djelovanje koje trebaš poduzeti da ostvariš cilj ili što ga blokira.
Karta 8: Mogući zaključak i učenje koje ti nudi ova situacija.

 

2

3

4

5

6

7

8