1

SPIRALOPPLEGGET
Dette opplegget er nyttig når du ønsker å forstå hvordan du kan bevege deg harmonisk og synkronistisk i en gitt situasjon.
 
Kort 1:
Den leksen du har lært i fortiden.
Kort 2: Den leksen du nå er iferd med å lære.
Kort 3: Den leksen du vil lære i fremtiden.
Kort 4: Det som kan støtte deg eller være til hinder på veien din.
Kort 5: Det du trenger å forstå eller endre for å fortsette reisen din.
Kort 6: Ønsker, håp eller frykt i øyeblikket.
Kort 7: Valget som må tas og handlingene som må utføres, for å realisere målet ditt, eller hva som blokkerer det.
Kort 8: Den mulige løsningen og den læren som situasjonen byr på for deg.

 

2

3

4

5

6

7

8