1

OTVARANJE PAROVA
Ovo otvaranje može pokazati razinu kompatibilnosti između dvije osobe, njihove jake i slabe točke, kao i elemente koji im mogu pomoći savladati izazove i poteškoće
. Karte mogu dati i indikaciju zajedničkog puta rasta, kako iz praktične tako i iz duhovne perspektive.*** Ova shema može biti tumaćena na više načina: karte se mogu čitati od vrha prema dnu, sa lijeva na desno ili unakrsno. Eksperimentiraj, istražuj, zabavi se, vjeruj svojoj kreativnosti i intuiciji.
 
Karta 1
: Centralna situacija koja je trenutno u pažnji para.

           Karte Partnera 1

Karta 3: Karakteristike koje osoba manifestira u paru.
Karta 5: Izazov koji osoba ima u toj vezi.
Karta 7: Darovi koje osoba još uvijek treba ponuditi.

Karta 2: Potencijal zajedničkog rasta koji par može doseći ili što može spriječiti rast.

           Karte Partnera 2
Karta 4: Karakteristike koje osoba manifestira u paru.
Karta 6: Izazov koji osoba ima u toj vezi.
Karta 8: Darovi koje osoba još uvijek treba ponudit.

2

3

4

5

6

7

8