1

OPPLEGG FOR PARFORHOLD
Dette opplegget kan vise nivået for hvordan to mennesker fungerer sammen, deres sterke og svake sider, og også de elementene som kan hjelpe paret til å overvinne utfordringer og vanskeligheter. Dette kortet kan dessuten gi indikasjoner vedrørende vekstreisen deres, fra både et praktisk og spirituelt perspektiv.
*** Dette mønsteret kan tolkes på mange måter: Du kan lese kortene ovenifra og ned, fra venstre til høyre, eller på tvers. Eksperimentér, utforsk, ha det moro, stol på din egen kreativitet og intuisjon!

Kort 1:
Situasjonen i sentrum for parets oppmerksomhet i øyeblikket.

           Kort for partner 1:

Kort 3: De egenskapene som denne personen manifesterer i paret.
Kort 5: Den utfordringen personen opplever i forholdet.
Kort 7: Den gaven som personen fremdeles har å tilby.

Kort 2: Vekstpotensialet som paret kan realisere, eller hva som kan stoppe veksten.

           Kort for partner 2:
Kort 4: De egenskapene som denne personene manifesterer i paret.
Kort 6: Den utfordringen personen opplever i forholdet.
Kort 8: Den gaven som personen fremdeles har å tilby.

2

3

4

5

6

7

8