1

OTVARANJE KALEŽA
Naznačeno kada trebaš primiti vodstvo na svom duhovnomi svjesnom putu rasta.

Karta 1:
Duhovna baza, pokretač na kojem počiva tvoj proces ili se koleba.
Karta 2: Što podupire ili blokira tvoju viziju ili želju za rastom.
Karta 3: Duhovna motivacija koju treba osnažiti ili modificirati.
Karta 4: Što podržava tvoj proces razvoja ili na čemu još trebaš raditi na svom putu.
Karta 5: Konkretna akcija koju trebaš poduzeti da bi došao/došla bliže svom duhovnom cilju ili što te sprečava u tome.
Karta 6: Što trebaš osloboditi ili osnažiti za daljnji rast.
Karta 7: Moguća ograničenja na tvom duhovnom putu ili kako da savladaš izazove.
Karta 8: Moguća sinkrona pomoć koja ti može stići ukoliko je zatražiš ili što je drži podalje.
Karta 9: Dobrobit i rast koje možeš dobiti iz ovog procesa.
Karta 10: Dar koji ćeš moći dijeliti s drugima, tvoj mogući doprinos svijetu.
 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10