1

DE KELKLEGGING
Geeft weer waar je graag begeleiding zou willen ontvangen op het spirituele en bewuste groeipad.

Kaart 1:
De spirituele basis, het standpunt waarop je proces rust of wankelt.
Kaart 2: Dat wat je visie of wens om te groeien draagt of blokkeert.
Kaart 3: De versterking of de aanpassing van de spirituele motivatie.
Kaart 4: Dat wat je evolutieproces ondersteunt of waar je aan moet werken om door te gaan op je pad.
Kaart 5: De concrete handeling die op dit moment nodig is om dichter bij je spirituele doel te komen, of wat je tegenhoudt om dit te doen.
Kaart 6: Dat wat je moet loslaten,of versterken om te groeien.
Kaart 7: De mogelijke hindernissen op je spirituele pad, of hoe je deze uitdagingen kunt overwinnen.
Kaart 8: De mogelijke synchronische hulp die je kunt ontvangen als je er om vraagt, of wat het tegenhoudt.
Kaart 9: Het voordeel en de groei welke je door dit proces kunt ontvangen.
Kaart 10: De gave, die je met anderen kunt delen, je mogelijke bijdrage aan de wereld.
 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10