1

BEGEROPPLEGGET
Anbefales når du har behov for å motta veiledning vedrørende din spirituelle og bevisste vekstreise.

Kort 1:
Det spirituelle grunnlaget, omdreiningspunktet som prosessen din hviler på - eller vakler.
Kort 2: Det som nærer eller blokkerer visjonen din eller ønsket om vekst.
Kort 3: Den spirituelle motivasjonen som må styrkes eller også modifiseres.
Kort 4: Det som støtter din evolusjonære prosess, eller det du bør arbeide med for å fortsette på veien din.
Kort 5: Den konkrete handlingen du må utføre nå for å komme nærmere ditt spirituelle mål, eller det som hindrer deg i å gjøre det.
Kort 6: Det du trenger å forløse, eller styrke, for å vokse.
Kort 7: De mulige hindringene på din spirituelle vei, eller hvordan du kan overvinne utfordringene.
Kort 8: Den mulige synkronistiske hjelpen du kan motta, hvis du ber om den, eller hva som holder den unna.
Kort 9: Den gaven du vil bli istand til å dele med andre, ditt mulige bidrag til verden.

 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

10